Duurzaam succesvolle organisaties opereren vanuit passie en authenticiteit en zijn zich bewust zijn van de bijdrage die ze willen leveren aan de maatschappij als geheel. Ze bieden een werkomgeving waarin medewerkers volledig tot hun recht komen en in staat zijn uitzonderlijke resultaten te boeken.

Wij geloven dat zelfkennis de basis is van uitzonderlijk leiderschap. Pas als uw leiders handelen vanuit authenticiteit zullen hun medewerkers zich betrokken kunnen voelen en met passie hun werk doen om het maximale bij te dragen aan uw organisatie en de wereld om hen heen.

Wij geloven dat succes afhankelijk is van de mate waarop de teamleden elkaar aanvullen.Warthey’s Menshuis begint daarom bij het onderkennen en herkennen van de individuele talenten en kwaliteiten. Als je de krachten van je teamleden zodanig bundelt dat ieder teamlid zichzelf kan zijn bereik je maximaal, gezamenlijk resultaat.

Warthey’s Menshuis programma’s helpen in organisaties, om waarde toe te voegen bij:

Persoonlijke & professionele ontwikkeling
Wat heb je nodig om blijvende voorspoed te verkrijgen uit je natuurlijke mensvermogens? Hoe schep je daarmee een effectief verband voor een gezonde balans tussen je persoonlijke en professionele ontwikkeling?
Meer halen uit medewerkers en teams
It’s all about the team synergy! Hoe zit het met het kennen, herkennen, erkennen en onderkennen van elkaars kwaliteiten en eigenschappen voor plezierig presteren? Veerkracht door verbinding. Geldt dat ook voor jouw team en teamleden?
 Leiderschapsontwikkeling
Hoe sluit jouw visie op leiderschap aan op de vijfde revolutie waarin de wereld is komen te verkeren? Hoe ontwikkel je de staat van jouw leiderschap door het effect van de moderne hersenwetenschap op ons functioneren en ontwikkeling? Welk inzicht luit de voorgaande vier revoluties heb je nodig voor je mentaliteitsontwikkeling voor nu en de toekomst?
 Events, spreekbeurten, en seminars (Mentaliteitsontwikkeling)
Wat heb je nodig om je mentaliteit te doorzien? Waarom zou jij je mentaliteit willen ontwikkelen? Pluk je nu bittere of zoete vruchten van de staat van jou mentaliteit? Hoe zet jij je ontoereikende overtuigingen om in nieuwe die je hoger tillen?
 Loopbaanbegleiding
Een gespreid bedje en blijvende zekerheid voor inkomen, zijn steeds minder vanzelfsprekend voor je carrière. Hoeveel zicht heb jij op je onuitputtelijke mensvermogens voor het natuurlijk inspelen op kansen en mogelijkheden? Wat heb jij aan unieke mentaliteiten voor het bijdragen aan blijvende omzet van een organisatie? Hoe kun je ze het leven lang versterken en ontwikkelen?
 Bewustwording management capaciteit
Hoe natuurlijk ben jij als manager bij het sturen en beheersen van een organisatie. Hoe goed ben je in het scheppen van productieve werkrelaties? Hoe inspirerend ben je bij het omzetten van de visie en missie van medewerkers en de organisatie voor het realiseren van hun levensdoelen?Kom je in aanmerking voor een promotie tot manager of wil jij je oriënteren op het beroep van manager? Zoek je naar basisprincipes en basisvaardigheden voor management van deze tijd en de toekomst? Wil je een kort traject voor het versterken van je inzicht in managementvaardigheid of zoek je een complete training?